Kiinteä urakka

Tarjoamme ja toteutamme hankkeenne kiinteään urakkahintaan suunnitelmienne mukaisesti. Voimme toteuttaa työt kokonaisurakkana, jolloin teetämme myös aliurakat ja vastaamme niiden toteutuksesta tilaajalle. Vaihtoehtoisesti voimme toteuttaa ainoastaan myös rakennustekniset työt. Tilaaja voi tehdä sopimukset suoraan itse LVISJA – urakoista, jotka alistetaan meille.

Projektinjohtourakka

Toteuttaa hankkeenne projektinjohtourakkana vastaten koko hankkeen projektinhallinnasta ja toteuttamisesta.Tämä tapa on käyttökelpoinen, kun aikaa on vähän ja suunnitelmat eivät ole kaikilta osin valmiit, mutta työt pitäisi saada käyntiin ja tilat käyttöön mahdollisimman pian. Täten pystytään suunnittelu, hankinnat ja rakentaminen yhteensovittamaan siten, että rakennusaika saadaan minimoitua.

Tavoitehintaurakka

Toteutamme hankkeita tavoitehintaisena urakkana kiinteillä palkkioilla. Urakalle määritetään yhteinen tavoitehinta.

Laskutyöurakka

Pienempiä työsuoritteita olemme toteuttaneet laskutyönä.

KATTAVAT

RAKENTAMISPALVELUT

Kokenut rakentamisen osaaja

Yhtiömme avainliiketoiminta on erityisosaamista edellyttävä korjausrakentaminen. Erikoisalaamme ovat vaativat liike-, teollisuus-, julkisten sekä asuntoyhtiöiden tilojen saneeraus- ja korjaustyöt LVISA – alihankintoineen. Myös uudisrakentaminen on kuulunut jo kauan toimintamme piiriin. Olemme suorittaneet useita vaativia sekä onnistuneita kohteita suoraa kiinteistön omistajille, toimintamallillamme VISIOJOHTO (projektinjohto).

Laajan yhteistyöverkostomme kautta voimme palvella teitä myös arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa. Asiakaskuntamme koostuu rakennusalan ammattilaisista (mm. aluerakentajat), rakennuttajista (pankit, vakuutusyhtiöt yms.), rakennuttajakonsulteista kuin yksityishenkilöistä.

Pienremontti ei ole meille pikkuasia, vaativat kohteet ovat erikoisalaamme. Laadukas työmme perustuu 25 vuoden kokemukseen rakennusalalla.

TALOUDELLISTA JA EKOLOGISTA

GEOENERGIAA

Rakennuksen elinkaaren aikaisista kustannuksista itse rakentamisen osuus on n. 20% ja loput kustannukset ovat käytön ja ylläpidon aikaisia kustannuksia. Lämmityksen osuus on suurin yksittäinen menoerä vuosien varrella.

Maalämpö – Kylmää ja lämmintä maaperästä – tarpeen mukaan

Haluamme tarjota kiinteistöjen omistajille alenevia lämmitys- ja jäähdytyskustannuksia geoenergiaa hyödyntämällä. Olipa kyseessä  uudisrakennus tai jo olemassa oleva rakennus, on geoenergian hyödyntäminen usein hyvinkin taloudellisesti kannatettava vaihtoehto. Keskitymme toiminnassamme rivitaloihin ja sitä suurempiin rakennuksiin. Pystymme tuottamaan ratkaisuja aina laajempienkin asuinalueiden lämmitysratkaisuiksi.

Meillä ja yhteistyökumppaneillamme on kokemusta vuosikymmenien varrella toteutetuista, hyvin toimivista geoenergian järjestelmistä. Kumppanimme ovat olleet mukana kehittämässä niin laadukasta lämpökaivojen poraustekniikkaa, kuin erittäin moderneja ja varmatoimisia laitteistojakin.

Yhteistyössä PT Energia Poraus Oy:n ja Vaillantin laitteistojen kanssa voimme tarjota teille parhaat ratkaisut kiinteistönne energiansäästöissä. Toteutamme tarvittaessa kohteissa myös muita vaadittavia toimenpiteitä, jotta rakennuksen käyttökustannukset pienenevät. Usein kannatettavia toimenpiteitä ovat lisäksi myös: patteriverkoston ja ilmastoinnin säädöt sekä yläpohjan eristäminen.

Hyvä tietää

 1. 1
  Nopeaa kehitystä

  Maalämpöä on Suomessa alettu hyödyntämään voimakkaasti vasta muutamien vuosien ajan. Pientaloissa maalämmitysratkaisut ovat entistä laajemmin otettu käyttöön vuodesta 2011. Isojen kohteiden – rivitalot ja siitä suuremmat – rakennukset ovat vielä vasta alkutaipaleella maalämmön ja maasta saatavan kylmän  hyödyntämisessä.  Haluaako saada teidän kiinteistönne eturintamaan geoenergian hyödyistä nautittaessa?

 2. 2
  Ekologisuus

  Maalämmön hiilijalanjälkeen vaikuttaa eniten ns. ostoenergia, joka on sähköä. Tarvittaessa voimme tuottaa ns. hybridi-ratkaisuja, joilla pienennämme ostoenergian määrää merkittävästi. Lämpökaivojen porauksen sivutuotteet voidaan hyödyntää ja käyttämämme lämmönsiirtoaine on luonnolle ystävällistä. Porauksessa huolehdimme, että pintavedet eivät pääse arvokkaan pohjaveden kanssa tekemisiin.

 3. 3
  Kustannukset kuriin

  Aina vain nousevat energian hinnat saadaan kuriin, kun lämmitysenergian hankinnassa hyödynnetään maalämpöä. Miltei jokapäiväiset uutiset siitä, että kaukolämmön, sähkön, hakkeen, pelletin tai öljyn hinta jatkaa nousuaan, on saatava kuriin!

 4. 4
  Investointinäkökulma

  Energian lähteen vaihtaminen esim. kaukolämmöstä geoenergiaan, on usein iso investointi. Sen huolellinen suunnittelu tarkoittaa meidän toimestamme aina myös taloudellisten näkökulmien huomioimista. Laskemme kiinteistöjen energiatehokkuuden investoinneille aina laskennallisen takaisin maksun pituuden. Näin helpotetaan kiinteistön omistajien omia päätöksen tekoja.

 5. 5
  Ratkaisuja moniin kohteisiin

  Tuotamme laskelmat teidänkin kiinteistöön, kuten olemme tehneet lukuisiin muihinkin kohteisiin etelästä pohjoiseen. Energian säästöön johtavat hyvin monet väylät, kuten pelkästään teknisten laitteiden säädöt ja rakennuksen lämmöneristävyyden ja mahdollisten ilmavuotojen tarkastaminen ja tarvittaessa korjaaminen.

TARKKUUTTA TYÖHÖN

MITTAUSPALVELUT

Mittauspalvelut rakennusmittauksesta laserkeilaamiseen

Tarkkuus rakennustöissä on tärkeää ja kustannuksia säästävää, kun rakennusaikaisten virheiden määrä vähenee, eikä jälkikäteen suoritettavia korjaustöitä vaadita. Kauttamme saatte monipuolisia mittauspalveluita alan kehittyneintä kalustoa apuna käyttäen. Mittauskalustona Aake Vision Ltd Oy:llä on mm. Topconin uusinta robottitakymetrikalustoa ja laserkeilauksessa luotamme Leican HDS- laserkeilaimiin.

 • Perinteinen rakennusmittaus
 • Maastomallikartoitukset
 • Terestriaaliset laserkeilaukset
 • As-built mallinnukset
 • 3D-maastomallit
 • Massa- ja tilavuuslaskennat
 • Rakennuksien inventointi mittaus
 • Ilma-aluksesta tapahtuvan laserkeilauksen sekä ilmakuvauksen maastotyöt
Pulttikehän asennusmittaus
Pulttikehän asennusmittaus

Rakennusmittaus

 • Elementtien asennusmittaukset
 • Peruspulttien mittaukset
 • Mitoitukset
 • Seurantamittaukset
 • Massalaskennat
Vedenalaisen pengerryksen kartoitusta talvella
Vedenalaisen pengerryksen kartoitusta talvella

Maastokartoitukset

 • Maastomallimittaukset
 • Runkomittaukset
 • Kartoitukset
 • Maastoon merkinnät
 • Tarkkavaaitukset
 • Vedenalaiset mittaukset
 • Ilmakuvausten kenttätyöt
Laserkeilaus rakennusten ja puuston kartoittamiseksi arkkitehtisuunnittelua varten
Laserkeilaus rakennusten ja puuston kartoittamiseksi arkkitehtisuunnittelua varten

Laserkeilaus

 • Julkisivujen sekä sisätilojen laserkeilaukset rakennuspiirustusten luontia varten
 • Tehdaslaitosten laserkeilaukset As-built mallien luomiseksi
 • Tunneleiden sekä louhittujen kalliotilojen laserkeilaukset tilavuus ja tarkemittauksia varten
 • Maa-ainesalueiden mittaaminen laserkeilauksella massojen laskentaa varten
 • Luoksepääsemättömien kohteiden mittaaminen kuten esimerkiksi sähkönjakokentät, muuntamot, sillat jne.
 • Kappaleiden tilamääritykset laserkeilauksella
Ekologista geoenergiaa

Säästä ympäristöä ja kustannuksia hyödyntämällä geoenergiaa. Meiltä saat taloudellisen ratkaisun suunnittelusta toteutukseen saakka.

lisää
Korjausrakentaminen

Erityisosaamista edellyttävät liike- ja teollisuuskiinteistöjen sekä asuntoyhtiöiden saneeraus ja korjausrakentannus ovat avaintoimialaamme.

lisää
Visiosta todeksi

VISIOJOHTO projektinhallintamenetelmämme avulla visionne saadaan toteutetuksi parhaalla mahdollisella tavalla.

lisää
Oma tuotantomme

Toteutamme omia hankkeita kiinteistökehityksen muodossa. Tarjoamme kohteita myös vuokrattavaksi.

lisää
Modulaariset iglut

Kauttamme on saatavana valmiina perille toimitettava, tyylikäs igluratkaisu, joka soveltuu erityisesti matkailukäyttöön.

lisää